Esp
Cat
Eng
29-03-2012
Notícies
Gràfiques Ortells s'adhereix al programa Acords Voluntaris
El dia 26 de març Gràfiques Ortells va rebre el certificat que acredita la seva adhesió al programa Acords Voluntaris de l'Oficina del Canvi Climàtic. L'Acte va tenir lloc al Palau de la Generalitat. Aquest Programa és una iniciativa voluntària per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

 

20-12-2011
Gràfiques Ortells és guardonada amb una menció especial als premis EMAS

Aquest acte va ser presidit per l'Hble. Conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Lluís Recoder i Miralles el passat dia 15 de desembre del 2011, a les 19:00 hores, a la Casa Convalescència (Hospital de Sant Pau). L'acte, on van acudir la majoria d'empreses EMAS, entre altres, va ser conduit per l'home del temps de TV3, Francesc Mauri.

 

om cada any, l'objectiu d'aquests premis és reconèixer la tasca portada a terme per les organitzacions EMAS així com l'esforç de tots els protagonistes que ho fan possible (direcció, treballadors, parts interessades, etc).

 

 

30-08-2011
agenda 21
Gràfiques Ortells renova el seu Pla d'Acció del projecte mundial Agenda21

Aquest setembre l'empresa ha dut a terme la seva primera revisió del Pla d'Acció presentat l'any passat en el marc del projecte mundial de cooperació entre Estats, Ciutats, Empreses i Ciutadans Agenda21. Aquesta iniciativa, ideada per l'ONU, fou exposada i ratificada a l'assamblea de Rio de Janeiro del 1992. En aquest context, tots els Estats es comprometeren a dur a terme una política a nivell global -ja fos amb una legislació adequada o amb altres incentius- però a la vegada local -a nivell empresarial i individual- per tal de progressar cap a un estadi de societat sostenible, on es produeix de forma òptima, innòcua però sense renunciar al benestar.

Gràfiques Ortells, com es pot observar al pla d'Acció, ha assolit la major part dels objectius fixats l'any passat. De la mateixa manera, s'han fixat nous objectius així com s'ha intentat analitzar les actuacions que no han tingut èxit.

El pla d'acció es pot consultar al link:   http://80.33.141.76/agenda21/fitxa_signants.php?id=631#

 

 

 

01-07-2011
transparencia
Gràfiques Ortells és escollida per participar en el projecte Transparència, dirigit a fomentar una major transparència en la cadena de subministraments de les empreses

El programa tRanSparEncia pretén impulsar la incorporació de polítiques de la responsabilitat social al llarg de la cadena de subministrament de les empreses.
Això fomentarà unes relacions empresarials estables i respectuoses amb les persones i el medi ambient.

Es tracta d'un programa pioner a nivell mundial, impulsat pel Consell General de Cambres Catalunya, recolzat econòmicament per la Generalitat de Catalunya (Servei d'Ocupació de Catalunya i Departament d'Empresa Ocupació) i el Fons Social Europeu, i que es realitzarà en col·laboració amb el Global Reporting Initiative (referent internacional en temes de RS).

TRanSparEncia oferirà suport a les pimes catalanes per a que incorporin sistemes de gestió basats en la Responsabilitat Social mitjançant la realització d'accions de formació i oferint recursos i suport per a que les pimes puguin iniciar i continuar un procés de presentació d'informes, i millorar la seva gestió de la sostenibilitat i el rendiment.

En aquest procés, les grans empreses participen com a mentores de les pimes proveïdores. Aquest acompanyament enfortirà les relacions comercials entre les grans empreses i les seves empreses proveïdores.

Les empreses seleccionades formaran part d'un grup de 80 pimes catalanes que es beneficiaran d'un acompanyament en el seu procés d'incorporació de la RSE a les seves organitzacions al llarg de l'any 2011.

 

17-06-2011
la conservació del planeta és un dels nostres pilars fonamentals de la nostra política
Gràfiques Ortells SL incorpora un nou CTP SENSE REVELAT

Fidels al nostre compromís de millora continuada en relació al Medi Ambient hem substituït el CTP d’antiga generació amb revelat convencional per un nou model de CTP de l’empresa AGFA que no precisa de revelat químic.


Aquesta nova tecnologia està basada en planxes “AMIGO”. Es tracta d’una planxa amb una emulsió de microboles de làtex. En ser exposades al làser tèrmic del CTP, el làtex de les zones amb imatge s’endureix i queda fixat, mentre que el làtex de la resta de zones on no hi ha imatge és netejat amb una solució aquosa. Aquesta dissolució resulta ser quasi innòcua i no genera residus contaminants. A més, la seva vida útil és 10 vegades més llarga que qualsevol revelat químic convencional.


A part dels avantatges abans esmentats, també hem de destacar que el consum d’energia és força més baix ja que el netejador aquós actua eficientment a temperatura ambient i no precisa d’atemperadors.


Per últim, l’alta qualitat d’aquesta tecnologia permet filmar planxes amb trames d’alta lineatura, híbrides i estocàstiques. En definitiva, és fàcil veure com aquesta nova inversió facilitarà el camí de l’empresa a un estadi productiu més sostenible però sense perdre qualitat.

 

 
2
Torrent Estadella, 42-44, Nau 3 - 08030 Barcelona
Tel. 93 498 75 75 - Fax 93 498 75 76
ortells@ortells.net