Esp
Cat
Eng
 
Gràfiques Ortells, empresa especialitzada en treballs d’alta qualitat Offset.

Més de 60 anys d’experiència al servei del client.

Pujar
HISTÒRIA
 
fundada per Humbert Ortells l’any 1945
 

Empresa fundada per Humbert Ortells l’any 1945, actualment especialitzada en la impressió Offset, es tracta d’una organització amb una marcada trajectòria familiar l’origen de la qual se situa al barri barceloní de Gràcia.

La principal activitat en aquella primera etapa era la de realitzar manipulats de paper i d’enquadernació, i va ser en aquell àmbit que al cap d’uns anys es va incorporar la secció d’impressió amb l’adquisició de dues minerves manuals, una minerva automàtica i els elements necessaris per a la composició tipogràfica; es duien a terme tot tipus de treballs per encàrrec com ara talonaris, cartes, sobres, blocs, targetes...

L’any 1962 s’adopta l’offset com a nova tècnica d’impressió amb dues petites màquines de format petit . Aquest període va ser decisiu, ja que l’offset estava en una fase molt incipient on era necessari que els operaris s’armessin de gran tenacitat i imaginació per resoldre els constants problemes que sorgien per aconseguir la qualitat esperada en les feines. Aquesta fase, en gran mesura, va traçar la línia de negoci que l’empresa actualment manté.

Durant el següent període i fins a produir-se el relleu generacional l’any 1988 l’empresa s’adapta a les noves necessitats del mercat  amb majors formats d’impressió ajudant-se de dos noves màquines d’un i de dos colors. Aquesta evolució permet oferir productes impresos amb major valor afegit i així captar nous clients, fonamentalment de l’àmbit publicitari, on la qualitat és un factor primordial.L’any 1988 es produeix el relleu generacional i amb ell el canvi de denominació de l’empresa a Societat Limitada amb el nom de Gràfiques Ortells, S.L. També es produeix el trasllat a les noves instal·lacions al barri barceloní de Sant Andreu, un canvi necessari per a afrontar la necessitat d’espai i augmentar l’eficàcia logística.

L’any 1996 la visió estratègica del moment indueix a fer el salt tecnològic i adaptar la producció a un nivell més racional, incorporant una nova màquina de 4 colors totalment automatitzada pera respondre a la creixent demanda de productes. Posteriorment i en la mateixa línia, l’any 2000 s’incorpora una filmadora de planxes totalment automàtica (una de les primeres que s’instal·len a Barcelona), amb la conseqüent millora en la competitivitat, donada l’extraordinària qualitat de còpia del punt de trama. Aquesta tecnologia soluciona treballs complicats que requereixen trames especials, com ara llibres d’exposicions per a les principals corporacions, catàlegs per a galeries d’art, complexos follets farmacèutics i publicacions d’editorials de prestigi.

Amb l’estratègia de millora hem arribat a l’actualitat, en la que les últimes inversions han estat principalment l’adquisició d’una premsa de 5 colors amb vernís de dispersió en línia i la modernització de la secció d’acabats- una plegadora d’última generació i una encunyadora de format mitjà. En el camp de la preimpressió, l’ adequació als estàndards actuals en el processament d’imatges ens han fet incorporar un flux de treball basat en PDF, gestionat sota JDF (automatització completa del cicle gràfic): un escenari preparat per a un nou repte, seguir donant un servei amb un alt valor afegit.


1a Màquina
Tipogràfica
[veure +]
 
Detall comodí
tipogràfic
[veure +]
 
Caixetí tipogràfic
de tipus mòbils
[veure +]
Pujar
TECNOLOGIA
 

Idea d’innovació i d’il·lusió per la feina ben feta.

La nostra filosofia ha estat i és la de posar en cada feina tot el nostre potencial humà i tecnològic disponible. L’experiència adquirida durant els últims anys i la il·lusió de la feina ben feta dóna com a resultat un alt valor afegit en cada comanda. La nostra raó de ser: una tecnologia ben entesa posada al servei del client per a facilitar l’obtenció dels resultat esperats.


Preimpressió[ Ampliar ]
 
Impressora Offset[ Ampliar ]
 
Control
colorimètric
[veure +]
Pujar
RECONEIXEMENT
 
Li garantim la màxima qualitat per aconseguir el millor resultat possible.
 

Diversos premis aconseguits durant els últims anys ens han donat la confiança i la motivació necessàries per a convèncer els nostres clients que sempre és possible millorar i donar resultats excel·lents.

 
Pujar
MEDI AMBIENT
 
Li garantim la màxima qualitat per aconseguir el millor resultat possible
 
Descarregar Declaració Ambiental 2012
 
CERTIFICACIONS

Disposem de la certificació ISO 14001 acreditada per ENAC. Estem plenament conscienciats de la protecció del medi ambient i la preservació de la natura. Controlem tots els nostres residus en el procés productiu amb la implantació d’un sistema de gestió ambiental complet. A més, exigim a tots els nostres proveïdors que també actuïn de forma respectuosa amb el medi ambient- de fet, aquesta és un dels criteris bàsics per escollir els nostres proveïdors.

  La Certificació FSC® de Cadena de Custòdia (Forest Stewardship Council®) és un sistema pel qual es realitza un seguiment de la fusta en tota la seva vida: des de la seva extracció en la plantació, seguint tots els passos del seu processament, transformació, transport i distribució del producte fins a arribar al consumidor final.

Aquesta certificació garanteix als nostres clients que la fusta amb la qual han estat elaborats els productes gràfics prové de boscos ben gestionats i on hi ha un control adequat al llarg de tota la cadena de transformació. Així doncs, amb aquesta acreditació s’assegura que el producte final té el seu origen en matèria primera certificada.

El número del Certificat FSC de Gràfiques Ortells SL és el SGS-COC-007502. Aquest certificat pot ser consultat en la pàgina Web oficial de l’organisme en qüestió, http://es.fsc.org
   
  ISO 14001 certificació en sistema de Gestió ambiental amb el núm. ES11/10799, inclou l’estructura organitzativa, la planificació d’activitats, les responsabilitats, els procediments, els processos i els recursos a desenvolupar, implantar i revisar per tal de mantenir al dia la política mediambiental.
   
COMPROMISOS
sostenible   Organització integrant de la xarxa de signants del Compromís ciutadà per la sostenibilitat de Barcelona. Duu a terme accions per contribuir a l'assoliment dels objectius del compromís des del seu àmbit d'activitat, i les fa públiques. També pot participar en projectes en col·laboració amb altres organitzacions. La xarxa inclou associacions, fundacions, empreses, universitats, col·legis professionals, gremis, sindicats, ens locals, equipaments, etcètera.

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient és un projecte compartit i un marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que vulguin contribuir a la millora de la sostenibilitat. El Compromís es plasma en un document amb valor estratègic i voluntat inspiradora que estableix 10 grans objectius, cadascun amb 10 línies d'acció, en l'horitzó del 2022

El document es va elaborar durant l'any 2012 en un procés en què van participar les organitzacions integrants de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012. És, doncs, un document de segona generació que entoma temes pendents i fa aflorar nous reptes de la ciutat, i que des del seu naixement ha comptat amb un ampli suport per part dels diferents col·lectius de la ciutat.

Torrent Estadella, 42-44, Nau 3 - 08030 Barcelona
Tel. 93 498 75 75 - Fax 93 498 75 76
ortells@ortells.net
Empresa