avÍs legal

El fet d’accedir a www.ortells.net suposa la plena acceptació dels termes i condicions que aquí s’estipulen. Per aquest fet, vostè, l’usuari, manifesta que ha llegit, entès i acceptat aquests termes en la seva totalitat.

TOTA la informació continguda i transmesa des del domini de www.ortells.net que en el seu conjunt forma aquesta pàgina web constitueixen una creació intel·lectual la propietat de la qual pertany a Gràfiques Ortells, sl. estant protegits, sense cap mena de limitació per les lleis de la propietat intel·lectual i industrial d’Espanya i pels Tractats i Convenis internacionals que hi podrien ser aplicables.

Sense autorització prèvia per part de Gràfiques Ortells, sl, queda expressament prohibit qualsevol ús, distribució, modificació, cessió, comunicació pública o qualsevol altre acte no autoritzat de material que es troba sota aquest domini, i que en aquest conjunt forma la pàgina web.